Barvicí terapie - holistický přístup k překonání závislosti na alkoholu

Blog

Pouze ve Spojených státech je každý rok potvrzeno více než 3 miliony případů závislosti na alkoholu. Závislost na alkoholu pramení z mnoha vzájemně propojených faktorů. Patří mezi ně genetika, životní zkušenosti, sociální prostředí a také emoční zdraví postiženého. I když je pravda, že mnozí konzumují alkoholické nápoje společensky a netrpí závislostí, pokud konzumace vede ke komplikacím v životě, je to problém. Pokud toto čtete, je docela pravděpodobné, že se buď cítíte, jako byste byli závislí na alkoholu, nebo vám záleží a milujete někoho, kdo vypadá, že má problém s alkoholismem. Existuje mnoho způsobů léčby této devastující choroby. Příklady zahrnují poradenství, terapii a rehabilitaci. Pokud hledáte holistický přístup, obliba si rychle získává obarvení.Save image

Co je barvicí terapie?

Barevná terapie je forma arteterapie, kdy jednotlivci využívají umělecká média založená na barvení, obecný tvůrčí proces, který leží v každém z nás, a výsledná stvoření za účelem prozkoumání vnitřních pocitů, úspěšného sladění emocionálních konfliktů na vnitřním základě, zvýšení povědomí vlastního já a účinně řídí různá chování a / nebo závislosti, které poškozují život zasnoubitele. Zapojením do barvicí terapie bude jedinec schopen optimalizovat svou orientaci na realitu, úspěšně snížit úroveň stresu a úzkosti, rozvinout silné sociální dovednosti a zlepšit svou sebeúctu. Konečným cílem barvicí terapie je obnovit normální fungování jedince a jejich celkový pocit pohody. Barevná terapie je forma arteterapie, která je dnes běžná v nemocnicích, rehabilitačních zařízeních, krizových centrech a psychiatrických zařízeních. V posledních letech bylo zjištěno, že tato forma arteterapie je vysoce účinná při léčení alkoholismu.

Známky a příznaky závislosti na alkoholu

Závislost na alkoholu je zničující nemoc, která má schopnost nejen zničit život závislého, ale i životy, se kterými se závislý týká a interaguje. Nejvyšším příznakem a / nebo příznakem závislosti na alkoholu je, že chemikálie potřebuje k tomu, aby fungovala, nebo nenasytná fyzická a / nebo duševní touha pít. Jak nemoc postupuje, vyžaduje se stále více látky k dosažení stejného účinku. Dalším příznakem, že dochází k alkoholismu, je stažení, pokud není spotřebována chemická látka. Příklady abstinenčních příznaků mohou zahrnovat úzkost, třes, nevolnost, zvracení, depresi a ztrátu chuti k jídlu během období, kdy se alkohol nekonzumuje. Mezi další známky a příznaky patří ztráta kontroly nad pitím, touha přestat, ale neschopnost tak učinit, ztráta zájmu o další činnosti a rozvoj osobních problémů a problémů souvisejících s prací.

Léčení

Proces léčení závislostí na alkoholu je často dlouhý a rozsáhlý postup. Arteterapie je nyní považována za účinný nástroj pro zlepšení života závislého. Barvení terapie pomáhá při uzdravení mysli, těla a ducha trpícího. V dnešním světě existuje mnoho holistických barvících terapeutů, kteří jsou spojeni se závislostí na alkoholu. Kromě profesionálních programů arteterapie se mohou narkomani uzdravit také vybarvováním v knihách nebo získáním bezplatných omalovacích stránek z internetu. Pro více informací o výhodách zbarvení navštivte náš blog dnes na: https://jf-canecas.pt/category/blog

O Autorovi

Pinterest YouTube
Marian Hergouth

Marian Hergut, Narozený V Roce 1953. Studoval Výuky Na Filozofické Fakultě V Grazu.

Úvahy O Mých Obrazech

Byl Jsem Zapojen Do Výtvarného Umění Od Raného Dětství. Barvy Mě Vždycky Fascinovala, Zvláště Červená.

I Nejvíce Obdivovat Barvy Gustav Klimt A Friedensreich Hundertwasser.

Na Obrázcích Obdivuji Linii Egona Schieleho. Jsem Hluboce Zakořeněné V Rakouské Tradici Malby.